واحد مدیریت بیماریهای مرکز بهداشت شماره پنج

سید محمد رزاقی

مسئول واحد مدیریت بیماریها - پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه شهید هاشمی نژاد

بیماریهای واگیر

1 – سید محمد رزاقی : کارشناس EPI – بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن – آنفلوانزا و بیماریهای تنفسی

2 – مقصود بهادری : کارشناس بیماریهای منتقله آب و غذا – بیماریهای رفتاری – بیماریهای منتقله از طریق جوندگان و بند پایان – سالک

3 – رامین بیضاوی : کارشناس سل – بیماریهای مشترک انسان و دام

بیماریهای غیر واگیر

1 – حکیمه صفا پور : کارشناس بیماریهای دیابت – فشار خون – قلب و عروق – آسم – استئوپروز- حوادث ترافیکی

2 -  منیره شبگرد : کارشناس بیماریهای ژنتیک – هیپوتیروئیدی- سرطان

پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

حسین جمشیدی : کارشناس پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه

خلیل محمودی : کارشناس پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه

حسن محمد زاده : کارشناس پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه

زنجیرد سرد واکسن

حامد اعتمادی : مسئول زنجیره سرد و توزیع واکسن              

واحد هاری مرکز بهداشتی درمانی ملک آباد

هادی شفیعی : مسئول واحد

 

 

 

پایگاههای مشاوره ژنتیک

مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا

پزشک : خانم دکتر ژیان              کارشناس : خانم مرادی

مرکز خدمات جامع سلامت ساختمان 1

پزشک : خانم دکتر کوشا        کارشناس : خانم اخوان

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

پزشک : دکتر جواد انوری             کارشناس : سعید ارزگان

 

 

 

 

منوي اصلي