همایش سفیران سلامت


برگزاری همایش سفیران سلامت جوان(سرباز)

4 خرداد 1396

در صبح روز پنج شنبه چهارم خرداد ۹۶ همایش سفیر سلامت سرباز توسط واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان مشهد 5  و سلامت جوانان  با همکاری ارگان های نظامی (پدافند هوایی ، سپاه امام رضا، مرزبانی و سپاه کمیل ) در سالن موسسه خیریه کوثر برگزار گردید.
در این همایش مدیر گروه واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه ضمن اشاره به تعریف سفیر سلامت،  نحوه اجرای برنامه  خودمراقبتی در  سفیران سلامت جوان را بیان نمودند . مطالبی با موضوع پیشگیری از رفتارهای پرخطر ،تغذیه سالم،سلامت روان ، مضرات استعمال دخانیات ، ازدواج سالم و همچنین پیشگیری از سوانح و حوادث توسط اساتید مجرب در همایش ارایه گردید . در حین جلسه  بسته های خودمراقبتی شامل "کتاب راهنمای خودمراقبتی جوانان و کتاب ازدواج سالم و ازدواج 18+" بین سربازان شرکت کننده توزیع گردید. سربازان در پایان جلسه سوگند یاد کردند که از سلامت خود ، خانواده و جامعه خویش محافظت نمایند.