همایش سفیران سلامت سرباز

برگزاری دومین همایش سفیران سلامت سرباز و سومین همایش سفیر سلامت جوان

6 شهریور 1396

در صبح روز دوشنبه ششم شهریور ۹۶ همایش سفیر سلامت سرباز  و ازدواج سالم توسط واحد های آموزش سلامت و سلامت جوانان مرکز بهداشت شهرستان مشهد 5   با همکاری پدافند هوایی ارتش  در سالن اجتماعات پدافند هوایی برگزار گردید.
محورهاو برنامه های اجرا شده در این همایش شامل موارد ذیل بود: 

  • ·         آموزش خودمراقبتی در  سفیران سلامت جوان توسط آقای دکتر موسوی سرپرست مرکز 22 بهمن
  • ·         اجرای نمایش پیشگیری از رفتارهای پرخطر
  • ·         آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر توسط آقای بهادری کارشناس گسترش
  • ·         بیان تجربه تلخ از نتایج رفتار پرخطر توسط یکی از قربانیان
  • ·         آموزش تغذیه سالم توسط آقای فاطمی کارشناس تغذیه مرکز امام رضا،
  • ·         آموزش سلامت روان و ازدواج سالم
  • ·          آموزش مضرات استعمال دخانیات توسط آقای مهندس احمدی کارشناس محیط
  • ·         انجام آزمایش رپید تست برای سفیران سلامت جوان داوطلب

در حین جلسه  بسته های خودمراقبتی شامل "کتاب راهنمای خودمراقبتی جوانان و کتاب ازدواج سالم و ازدواج 18+" بین سربازان شرکت کننده توزیع گردید. سربازان در پایان جلسه سوگند یاد کردند که از سلامت خود ، خانواده و جامعه خویش محافظت کنند.