امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد مدیریت بیماریهای مرکز بهداشت شماره پنج

سید محمد رزاقی

مسئول واحد مدیریت بیماریها - پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه شهید هاشمی نژاد

بیماریهای واگیر

1 – سید محمد رزاقی : کارشناس EPI – بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن – آنفلوانزا و بیماریهای تنفسی

2 – محمدحسن مطبوع : کارشناس بیماریهای منتقله آب و غذا – بیماریهای رفتاری – بیماریهای منتقله از طریق جوندگان و بند پایان – سالک- بیماریهای مشترک انسان و دام

3 – اسماعیل محمدی : کارشناس سل – بیماریهای منتقله از طریق جوندگان

بیماریهای غیر واگیر

1 – منصوره کمالیان : کارشناس بیماریهای دیابت – فشار خون – قلب و عروق – آسم – استئوپروز- حوادث ترافیکی

2 -  منیره شبگرد : کارشناس بیماریهای ژنتیک – هیپوتیروئیدی- سرطان

پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

حسین جمشیدی : کارشناس پایگاه مراقبت مرزی فرودگاه

 

 

زنجیرد سرد واکسن

مجید ضیائی : مسئول زنجیره سرد و توزیع واکسن              

واحد هاری مرکز بهداشتی درمانی ملک آباد

هادی شفیعی : مسئول واحد

 

 

 

پایگاههای مشاوره ژنتیک

مرکز خدمات جامع سلامت فدائیان

پزشک : خانم دکتر ژیان              کارشناس : خانم اخوان

 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

پزشک : دکتر یعقوبی             کارشناس : علی قربانی