امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                       مهندس رجبعلی آهویی                          کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ا

مهندس تکتم دادگرپور                               کارشناس بهداشت محیط

مهندس عید محمد عباس زاده                    کارشناس بهداشت محیط

                                                                                   مهندس آرش فلاح                                        کارشناس بهداشت محیط

 

شرح وظائف واحد بهداشت محیط

1-کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

2. كنترل و نظارت برآب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر میزان کلرباقیمانده ,ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه و برنامه ایمنی آب

3. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي در سطح عرضه طبق دستورعمل ها

4. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 قانون مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي

5. نظارت و بازدید از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

6. نظارت و بازدیداز ازاستخرهاي شنا و مجتمع های آبی تفرحی

7. نظارت برآزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛

8. نظارت و بازدیداز پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

9. نظارت و بازدیداز پایانه مسافربری و فرودگا هها در مورد مسائل بهداشت محیطی

10. نظارت و بازدیداز ااماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

11. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛

12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده

15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛

17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

18.همکاري در شناخت و دسته‌بندي مسائل بهداشت محيطي منطقه و تنگناهاي اجرايي برنامه‌ها

19. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛

20. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

21. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي

22. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛

23. نظارت بر شرکتهای کنترل حشرات و جوندگان در اماکن عمومی و خانگی

24. حضور در جلسات کمیته های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی

25. کمک در اجرای طرح شهر سالم؛

26. کمک در اجرای روستای سالم؛

27. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و شهرداری ها وکارگروه سلامت و امنیت غذا ی شهرستان؛

28.راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي بهداشت محیطی

29. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

30. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

31. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛

32.اجرای طرحهای تشدید در مناسبتهای مختلف( ماه های محرم و صفر)

33. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

34.تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.