ادامه برنامه های هفته سالمند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  برگزاری کارگاه آموزشی و تفریحی سالمند با نشاط در فرهنگسرای غدیر با مشارکت شهرداری منطقه 6